הגשת תקצירים

מועד אחרון להגשת תקצירים: 1 באוקטובר, 2021

הנחיות להגשת תקציר

 • משתתפים המעוניינים להגיש תקציר להרצאה/פוסטר/פרויקט או להציע מושב שלם של 5 הרצאות מתבקשים להעביר את התקצירים אך ורק באמצעות אתר זה,
  לא יאוחר מ- 1 באוקטובר 2021.
 • ניתן להגיש עבודה אחת לכנס בה אתם מופיעים כמרצים או כותבים ראשונים. ניתן להגיש עבודות נוספות בהן אינכם המרצים או הכותבים הראשונים.
 • לשאלות ותמיכה טכנית ניתן לשלוח מייל לכתובת: secretariat@geronconf.com
 • על כל מגישי התקצירים להירשם מראש ולשלם דמי רישום לכינוס.

הגשת תקציר

את התקציר יש להגיש עפ"י הפורמט הבא:

 • התקציר יהיה בשפה העברית.
 • המצגות יוצגו בשפה העברית.
 • אורך התקציר: עד 250 מילים.
 • גוף התקציר חייב להיות ערוך על-פי סדר הנושאים הבא: מטרה, שיטות, ממצאים ומסקנות.
 • יש לציין את הנושא אליו משויך התקציר לפי נושאי הכינוס המצוינים באתר זה.
 • ניתן לבחור אחד מארבעה סוגי תקצירים: הרצאה / מושב / פוסטר / פרויקט.
 • נא לציין באיזה סוג תקציר מדובר בעת הגשת התקציר במערכת הממוחשבת.

תקציר עבור מושב

יש לצרף תקציר כללי ובנוסף תקציר נפרד עבור כל הרצאה במושב המוצע תוך ציון שיוכם למושב זה. בכל מושב יש לשלב חמש הרצאות נפרדות. יש לציין לפחות יו"ר מושב אחד.
התקציר הכללי למושב יהיה עד 250 מילים ויש להגישו עפ"י הפורמט הבא:

 • שם המושב ושם העומד/ת בראשו.
 • שמות המשתתפים במושב (5 משתתפים).
 • נושא המושב והקשר בין ההרצאות לנושא זה.

5 תקצירים של כל אחת מהעבודות שיוצגו במסגרת המושב (אותם יש להגיש בקבצים נפרדים כתקצירי הרצאה, תוך ציון שיוכם למושב הכללי).

תקציר לפוסטר

ניתן להגיש תקצירים לפוסטרים, אשר מציגים מחקר בשלבים מוקדמים, ומציעים ממצאים ראשוניים בלבד. יתכן ותקצירים שיוגשו כהרצאות או כמושבים יתקבלו כתקצירים לפוסטר על פי שיקול הדעת של הועדה המדעית.

תקציר להגשת פרויקט

תקציר להצגת פרויקט יציג בקצרה את עיקרי הפרויקט ותרומתו. תקצירים אלו ישולבו במושבי פרויקטים. משך ההצגה יהיה כ 8 דקות.

הערות נוספות

התקציר יוצג על גבי דיסק און קיי שיחולק למשתתפי הכינוס כפי שהוגש על ידכם, לכן הקפידו לערוך הגהה על מנת להימנע מטעויות.
בכל אחד מחדרי ההרצאות יותקן מחשב עם תוכנת PowerPoint ומקרן למצגת ממוחשבת.
פוסטרים יוצגו דיגיטלית על גבי מסכי פלאזמה (הנחיות להכנת הפוסטרים יישלחו ישירות למגישים).

לתשומת ליבכם

התקצירים יעברו שיפוט של הוועדה המדעית. הוועדה המדעית שומרת לעצמה את הזכות להחליט לגבי אופן הצגת התקציר (כהרצאה / מושב / פוסטר / פרויקט) או דחייתו.
תשובות למגישים יישלחו בתחילת חודש דצמבר 2021.