רישום

לנרשמים ומשלמים עד 25 במאי, 2022
לנרשמים ומשלמים מ- 26 במאי עד הכינוס
הרשמה מלאה לכל הכנס
מחיר ליום אחד
הרשמה מלאה לכל הכנס
מחיר ליום אחד
חבר/ת האגודה לגרונטולוגיה

490 ש"ח

330 ש"ח

585 ש"ח

390 ש"ח

משתתף שאינו חבר/ת האגודה לגרונטולוגיה

720 ש"ח

485 ש"ח

855 ש"ח

585 ש"ח

גימלאי/סטודנט חבר/ת האגודה לגרונטולוגיה

360 ש"ח

215 ש"ח

425 ש"ח

240 ש"ח

גימלאי/סטודנט שאינו חבר/ת האגודה לגרונטולוגיה

440 ש"ח

295 ש"ח

520 ש"ח

350 ש"ח

דמי הרישום לכינוס כוללים:

השתתפות בכל ההרצאות וכניסה חופשית לתערוכה תג אישי, דיסק און קיי, ארוחת צהרים וכיבוד בהפסקות קפה.
המחירים כוללים מע"מ.

*חבר האגודה לגרונטולוגיה שטרם חידש/ה את חברותו/ה לשנת 2022 מתבקש/ת לפנות למזכירות האגודה: טלפון: 03-5357161,
דוא"ל: igs@netvision.net.il. במידה וחברותו/ה באגודה טרם הוסדרה לא נוכל לאשר תעריף של חבר אגודה.

*סטודנט – תעריף סטודנט יאושר לאחר קבלת העתק תעודת סטודנט או  אישור ממנהל המחלקה במוסד בו הנך לומד/ת; גימלאי/ית – עם הצגת תעודת תושב ותיק

מדיניות הרשמה וביטולים:

ביטול השתתפות עד ה- 1/06/2022, דמי רישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 50 ש"ח.
ביטול השתתפות מה- 2/06/2022 ואי-הגעה לכנס, לא יוחזרו דמי הרישום.

ביטולים יתקבלו רק בכתב.