חברי ועדות

חברי הועדה המדעית:

פרופ' עמית שרירא – יו"ר שותף
ד"ר ליאורה בר טור – יו"ר שותפה
פרופ' רביע חלאילה
ד"ר יהודית ראובני
פרופ' אהוד בודנר
ד"ר סיגל נעים
ד"ר עידית בן שם

חברי הועדה המארגנת:

גרי רוט – יו"ר
יוסי קפלן
רמי שלאעטה
צלילה רצין נוריאל
טלי שטרית
ג'וני למברגר
אלכס קפלון
אורנה בר
דר יעל זילברשלג