נושאי הכינוס

·         השלכות הקורונה

·         בריאות הזקנים ובני משפחתם

·         מדיניות ומשפט ביחס לזיקנה

·         טכנולוגיה ואוריינות דיגיטלית

·         מיזמים וחדשנות בתחום הזיקנה

·         ביולוגיה של הזיקנה

·         רפואה גריאטרית ופסיכוגריאטרית

·         פסיכותרפיה וייעוץ גרונטולוגי

·         רווחה נפשית ופסיכופתולוגיה

·         הפרעות תנועה וקוגניציה

·         טראומה, הזנחה והתעללות בזיקנה

·         סוגיות סוף החיים ומוות

·         תפיסות לגבי הזיקנה (גילנות, גיל סובייקטיבי)

·         תעסוקה, פרישה ועוני בזיקנה

·         למידה בזיקנה

·         מטפלים פורמליים ובלתי פורמליים

·         החיים במסגרת מוסדית

·         סוגיות מגדריות בזיקנה

·         מיניות בזיקנה

·         הזדקנות של קבוצות ייחודיות והיבטים רב-תרבותיים

·         חינוך ותוכניות הכשרה בגרונטולוגיה