מר גרי רוט

יו"ר הועדה המארגנת

הכנס ה- 24 של האגודה לגרונטולוגיה עומד השנה בסימן של חזרה לשיגרה לאחר שנה וחצי קשות של מגפת הקורונה, ועבורנו היא קשה יותר כאשר מסתכלים על מה שעבר על הזקנים בחברה הישראלית.

לאור זאת כיוון החשיבה של הנהלת האגודה והועדה המארגנת הוא להציג ולהפיק לקחים, להציף התמודדויות וקשיים שעברנו בתקופה זו, ולאפשר מתן כלים לאנשי מקצוע להתמודדות עם מצבים אלו.

אנו מצפים להיענות גבוהה של אנשי מקצוע שעסקו בנושא באופן ישיר ובאופן עקיף, כדי שנוכל לשים את נושא הזקנה וההתמודדות של החברה בתקופה קשה זו על סדר היום. בכך נאפשר מתן יחס הולם לזקנים, שצברו ניסיון רב במהלך חייהם, וזקוקים מאתנו, אנשי המקצוע, להשקיע ולהתמקצע כמה שיותר.

הועדה המארגנת תהווה עזר כנגד הועדה המדעית על מנת לאפשר להם להביא את הנושאים החשובים הללו לדיון הולם ומקצועי במהלך הכנס.

תודה לכל חברי הועדה על היענות ועל רצון לתרום וכל זאת בהתנדבות.

בברכה,

גרי רוט